FITTING, BARB STRAIGHT 1/4"H 3/8"H

SKU: ILMV8V-1482
$2.34

FITTING, BARB STRAIGHT 1/4"H 3/8”H.
Compatible with:

  • MV8 6.0L
  • MV8 6.2L
  • MV8 7.4L

PART #MV8V-1482.